Formularz rejestracji na spotkania
Roadtrip Platformy Startowej "Unicorn Hub"

Informacje o uczestniku

Oświadczenie RODO:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie przy ul. Gospodarczej 26, w celu udziału w organizowanym spotkaniu. 
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Uwaga: Wysłanie formularza jest równoznaczne z udziałem w spotkaniu, organizator nie potwierdza dodatkowo udziału. Aktywy formularz oznacza dostępność miejsc.

Informacje o Projekcie:

Platforma Startowa „Unicorn Hub" to projekt (współfinansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu inkubacji. Platforma „Unicorn Hub", poprzez unikalny ekosystem obejmujący współpracę Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni wyższej, funduszy VC, MŚP i dużych firm oraz jednostek samorządu terytorialnego, zakłada wsparcie pomysłodawców zainteresowanych uruchomieniem biznesu na terenie Polski Wschodniej.

Regulamin konkursowy oraz umowa inkubacyjna dostępna jest pod adresem:

https://www.oic.lublin.pl/platforma-startowa-unicorn-hub_4,101,336.html

Organizatorzy

Lider projektu

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com